Tisk

Poskytujeme služby v oblasti expresního digitálního i klasického ofsetového tisku. Tomu odpovídá i technologické vybavení. Od zadání v elektronické podobě, případně jen dle námětu jsme připraveni zpracovat podklady a digitálním systémem CTP přenést přímo na kovolisty, to buď pro jedno, dvou, nebo pětibarevný ofsetový stroj.

Jednodušší tisky na strojích Heidelberg 51 a Polly 725, ty náročnější na stroji Polly 574. Díky digitálnímu přenosu dat a řízení tisku je zaručena nejen špičková kvalita tisku ale i rychlost.

Vlastníme certifikát kvality ISO 9001

certifikat_iso_9001.jpg

Objednávky

Pro zadání díla postačí krom písemného i jen elektronické podání objednávky s uvedením identifikačních, resp. fakturačních údajú. U opětovného zadání reagujeme i na telefonické zadání.
Podáním objednávky klient-objednatel souhlasí a prohlašuje, že požadovaný předmět díla nepodléhá autorskému zákonu. V případě, že toto prohlášení nebude v souladu s platnými právními předpisy, nese veškerou odpovědnost za porušení autorských práv.
Objednatel se zavazuje uhradit veškeré poplatky, pokuty apod., které by byly uloženy za porušení autorských práv ze svého, případně nahradit zhotoviteli škodu, která by mu vznikla uložením platební povinnosti příslušným orgánem.

Novinky